ELEKTRO-TRAKCE, s.r.o.
Nad Kolčavkou 778/4
190 00 Praha 9
tel: 266 314 086, 266 314 087Úvod O společnosti Činnosti Reference Certifikáty Galerie Kabelové příchytky GDPR Kontakty
 

O společnosti


O společnosti Elektrotrakce, s.r.o.

Naše společnost vznikla v únoru 1996. Základním podnikatelským záměrem jsou elektromontážní a projekční práce v rozsahu NN – VN, oprava a údržba elektrických rozvodných sítí, oprava napájecích zdrojů a rozvoden včetně revizí, doplňujících stavebních činností a zámečnických prací.
 
Tím, že velká část našich pracovníků byla z předchozí praxe seznámena s montážemi trakčního zařízení pro pražské metro, přihlásili jsme se do výběrového řízení na opravu trakčního napájení. Přestože, ve výběrovém řízení byly přihlášeny firmy jako EŽ, EZ Praha, výběrové řízení určilo dodavatele těchto velmi odpovědných prací naší firmu.
 
Po likvidaci havárie ve stanicích metra st. Želivského a st. Náměstí Míru ( oprava kabelů 22 kV, kabelů 3 kV, NN, telefonních kabelů, vazby napaječů, indikace napětí a bezpeč. tlačítek), nám byla s důvěrou svěřena i oprava eprosinových spojek, ovládacích kabelů na všech trasách metra.
 
I když velká pracovní vytíženost na pražském metru vzhledem k odpovědnosti za bezchybný provoz metra prověřuje naši vytrvalost a bezchybnost, nezanedbáváme ostatní pracovní nabídky. Např. rekonstrukce trafostanic při přeměně napětí z 6 kV na 22 kV v Praze 6, jako subdodávka pro EZ Praha. Montáž 6-ti trafostanic na zvýšených plošinách ve Škodě Auto a.s. Mladá Boleslav, pro firmu Brema,spol. s r.o. Zakázku získanou výběrovým řízením na opravu areálu Dukla Juliska v úloze generálního dodavatele včetně stavebních prací. Montáž trakčního zařízení dvou stanic trasy IV. B metra. Elektromontážní práce pro Vodní stavby Plzeň, veřejné osvětlení nám. W. Churchilla, velmi náročnou zakázkou byla rekonstrukce roznášecího roštu Nuselského mostu. Zajišťovali jsme každou sobotní a nedělní směnu odpojení a opětné připojení sítí 3 kV. Rekonstrukce kabelových sítí a rozvodny NN v areálu Čínského velvyslanectví, kabelové sítě pro Obecní úřad Průhonice. Elektroinstalace rodinných domů, a veškeré druhy montáží průmyslových rozvodů.
 
Díky dovednosti a odborné znalosti našich pracovníků, jsme si mohli dovolit získávat právě tyto velmi rizikové až havarijní zakázky. Abychom nezůstali pouze statickou firmou, snažíme se našim obchodním zákazníkům vylepšit bezpečnost jejich elektrorozvodných sítí. Např. pro DP-M, jsme vyřešili a dodáváme nosné konstrukce kabelů v prostorách tunelů, včetně ochran kabelů při připojení na napájecí kolejnici. Hlavním a přednostním prvkem pro požární bezpečnost je nahrazování hořlavých prvků vedení. Proto jsme vyvinuli kabelovou příchytku ozn. KP 46/2 a KP 46/1 plně nahrazující dřevěné příchytky, které při zahoření uvolňují jedovaté zplodiny. Naše příchytka je hořlavosti třídy „B“ a zcela bezhalogenní, což spolu s kabely se sníženou hořlavostí a toxicitou zaručuje v těchto uzavřených prostorách bezpečnější provoz metra. Příchytka KP má osvědčení a certifikaci od EZÚ Praha, a je přihlášena u Úřadu průmyslového vlastnictví jako užitný vzor č. 8408-98. Pro venkovní ukládky kabelů dodáváme i příchytky bez těchto zvýšených požadavků na hoření a vznik jedovatých zplodin. Pro bezpečné ukládání a utěsňování kabelů v prostupech a tlakových uzávěrech jsme získali certifikaci od firmy INTUMEX. V roce 2001 jsme získali certifikát systému jakosti podle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru montáže, opravy, údržby, revize a projektování vyhrazených elektrických zařízení.
 
Technickou vyspělost naší firmy jsme zdokonalili vytvořením projekčního oddělení elektro s autorským oprávněním. V této pracovní oblasti jsme se podíleli na projektech rekonstrukce bytových domů v Brně a v Praze 1, rekonstrukce VO v depu metra Kačerov, rekonstrukce Hypo – stavební spořitelny v Praze 1, zkreslení sítí vedení 22 kV na trasách metra A, B, C - po povodních.
 
Rádi bychom naše schopnosti předvedli nejen výčtem popsaných akcí , ale praktickou ukázkou v obchodním partnerství. Myslíme, že i menší progresivní firma může úspěšně zakázku nejen provést, ale i zainvestovat.